Administrator danych osobowych – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (WSiP) z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej wsip@wsip.com.pl lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): iod@wsip.pl. Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej.


Cel i podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych:

• marketing bezpośredni produktów i usług administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda osoby, wyrażona poprzez zaznaczenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez osobę powyższej zgody.
• profilowanie w celu lepszego dopasowania przekazywanej oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez osobę sprzeciwu wobec profilowania.
• Jednorazowy kontakt telefoniczny lub mailowy przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem, omówieniem testu próbnego, zapisaniem się na kurs, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
Odbiorcami danych będą:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, w szczególności HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez WSiP usług.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznego dostawcy, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązanie gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.
Podanie danych jest dobrowolne.

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania danych. Osoba może również w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

Kursy Disney English odbywają się w szkołach językowych: